Uczestnicy uroczystości. Stoją od lewej: hrabia Stanisław Taczanowski, August Zaleski, hrabia Rajnold Przeździecki, hrabia Bohdan Huten-Czapski, dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ Karol Romer, prezydent Ignacy Mościcki, kontradmirał Jerzy Zwierkowski, Edward Mycielski, Stanisław Breza, książę Olgierd Czartoryski, podpułkownik Zbigniew Belina-Prażmowski, adiutant prezydenta rotmistrz Wacław Calewski, Konstanty Bniński, Michał Mościcki, adiutant prezydenta kapitan Bolesław Suszyński.