Podpułkownik Kazimierz Sosnkowski (stoi tyłem, na lewo od Piłsudskiego) w imieniu oficerów I Brygady wręcza Józefowi Piłsudskiemu szblę honorową. Widoczny także m.in. kapitan Tadeusz Piskor (1. na prawo od Piłsudskiego).