Prezydent RP Ignacy Mościcki wręcza medal prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Jakubowi Krzemieńskiemu. Widoczni z prawej: marszałek Edward Rydz-Śmigły, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, premier Felicjan Sławoj Składkowski, z lewej: minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister przemysłu i handlu Antoni Roman, minister sprawiedliwości Witold Grabowski.