Prezydent RP Ignacy Mościcki wśród odznaczonych. Widoczni od lewej: prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego Bronisław Hełczyński, prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister komunikacji Juliusz Ulrych, minister przemysłu i handlu Antoni Roman, minister sprawiedliwości Witold Grabowski, marszałek Edward Rydz-Śmigły, prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Felicjan Sławoj Składkowski, minister spraw wojskowych Tadeusz Kasprzycki, prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński.