Prezydent RP Ignacy Mościcki (trzyma cylinder) podczas zwiedzania nowych gmachów technologii chemicznej i elektrotechniki. Widoczni m.in. premier Leon Kozłowski (stoi obok prezydenta w okularach), adiutanci prezydenta RP kapitan Józef Hartman (3. z prawej) i kpt. Zygmunt Gużewski (1. z lewej), zastępca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowroński (3. z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (na prawo za Prezydentem), wiceminister komunikacji Julian Piasecki (5. z lewej).