Grupa członków federacji. Siedzą w 1. rzędzie od lewej: adiunkt kpt. Michałowski, prezes Związku Legii Inwalidzkiej Pawluk, główny skarbnik Zarządu Federacji P.Z.O.O., kpt. Strzelczyk-Wysocki, prezes Związku Uczestników Powstań Narodowych gen. S. Bałachowicz-Bułak, senator S. Perzyński, prezes Federacji P.Z.O.O. gen. R. Górecki, Wincenty Daremiak, prezes Stowsrzyszenia Rezerwistów poseł mjr M. Z. Kościałkowski, prezes Związku Osadników poseł Wiktor Przedpełski, prezes Związku Legionistów Puławskich kpt. A. Maciejowski, członek Zarządu P.O.W. por. Budzyński.

Fotografia Mariana Fuksa z lat 1927-1939.