Prezydent RP Ignacy Mościcki w towarzystwie marszałka sejmu Wojciecha Trąmpczyńskiego.