Odczytanie przez premiera Kazimierza Bartla aktu przejęcia władzy przez Ignacego Mościckiego. Widoczni także m.in.: marszałek sejmu Maciej Rataj (stoi przy stole) i adiutant prezydenta RP ppłk Juliusz Ulrych.
Fotografia Leona Jarumskiego.