Prezydent RP Ignacy Mościcki przyjmuje defiladę na Polu Mokotowskim. Za prezydentem stoją; Generalny Inspektor Sił Zbrojnych generał Edward Rydz-Śmigły, minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki (stoi za prezydentem niżej) i szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally (stoi najdalej).