Defilada wojskowa na ulicach miasta. Pochód odbierają m.in. gen. Anatol Kędzierski (trzeci z lewej), wojewoda poznański Roger Raczyński (drugi z lewej na pierwszym planie), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (pierwszy z lewej).