Józef Piłsudski (na środku) podczas przeglądu odziałów "Strzelca". Widoczni także m.in.: gen. Józef Olszyna-Wilczyński (2. z lewej), poseł Marian Zyndram Kościałkowski (3. z lewej), mjr Aleksander Prystor (5. z lewej), por. Michał Galiński (6. z lewe