Józef Piłsudski (pierwszy plan, z uniesioną prawą ręką) idzie w towarzystwie m.in.: rtm. Kazimierza Jurgielewicza (na lewo za marszałkiem), por. Michała Galińskiego (na prawo za marszałkiem), gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego (za rtm. Jurgielewiczem) i płk. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (za por. M. Galińskim), po dokonaniu przeglądu oddziałów "Strzelca". Widoczny także m.in. reporter z aparatem fotograficznym.