Uroczystośc odsłonięcia popiersia Józefa Piłsudskiego w gmachu Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Widoczni między innymi: minister Ferdynand Zarzycki (siedzi pierwszy na prawo od popiersia) i ksiądz Antoni Około-Kułak (siedzi na lewo od ministra).