Uczestnicy uroczystości imieninowych marszałka Józefa Piłsudskiego (siedzi na środku z bukietem na kolanach) - fotografia grupowa. Widoczni m.in.: gen. Lucjan Żeligowski (3. siedzący z prawej w 1. rzędzie), gen. Daniel Konarzewski (siedzi 2. z prawej w 1. rzędzie), gen. Gustaw Greszer-Orlicz (2. z prawej w 2. rzędzie, stoi za gen. Konarzewskim), gen. Leonard Skierski (2. z lewej w 2. rzędzie, stoi za kobietą w jasnej sukni), gen. Jan Karol Wróblewski (4. na lewo od gen. Dreszera, z wąsami), por. Michał Galiński (stoi na prawo za J. Piłsudskim), rtm. Kazimierz Jurgielewicz (stoi na lewo za J. Piłsudskim), poseł Marian Zyndram Kściałkowski (1. z lewej na pierwszym planie, na lewo od gen. Skierskiego)