Premier Marian Zyndram Kościałkowski (4. z lewej) wraz z gen. Edwardem Rydzem-Śmigłym (3. z lewej) opuszczają Belweder po nabożeństwie żałobnym w dzień imienin ś.p. Józefa Piłsudskiego. Widoczny także m.in. adiutant marszałka Rydza-Śmigłego rtm. Edward Mańkowski (1. z lewej).