Prezydent Ignacy Mościcki (z cylindrem w dłoni) wraz z marszałkiem Edwardem Śmigłym-Rydzem (na chodniku, pierwszy za prezydentem) opuszczają Belweder po złożeniu wieńca. Widoczni także m.in.: adiutanci prezydenta Mościckiego kapitan Marynarki Wojennej RP Stefan Kryński (na pierwszym planie z lewej), kapitan Strzelców Podhalańskich Józef Hartman (na lewo za prezydentem), adiutant marszałka Śmigłego-Rydza rtm. Edward Mańkowski (na prawo za marszałkiem), gen. Felicjan Sławoj Składkowski (na lewo za marszałkiem Śmigłym-Rydzem) i szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer (w głębi, za rtm. E. Mańkowskim).