Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Stanisław Turski składa gratulacje prof. Tadeuszowi Kotarbińskiemu podczas uroczystości.

Fotografia z Archiwum Fotograficznego Zbyszka Siemaszki.