Prezydent RP Ignacy Mościcki (6. z prawej) podczas zwiedzania wystawy na Wawelu. Widoczni m.in.: szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski (6. z lewej), poseł nadzwyczajny minister pełnomocny Węgier w Polsce Peter de Matuska (4. z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer (2. z lewej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński (7. z prawej), adiutant prezydenta RP porucznik Władyslaw Krotkiewski (1. z lewej), zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rajnold Przeździecki (3. z prawej), minister rolnictwa Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (4. z prawej).