Prezydium akademii w sali Rady Miejskiej. Siedzą od lewej: publicysta Ignacy Matuszewski, poseł Tadeusz Schaetzel, inspektor armii gen. Tadeusz Piskor, żona marszałka Józefa Piłsudskiego Aleksandra Piłsudska, minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki, poseł Bogusław Miedziński, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych Stefan Bieniecki, dyrektor Departamentu I Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oswiecenia Publicznego Karol Makuch oraz wiceminister skarbu Tadeusz Lechnicki (stoi 1. z lewej).