Uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego w Krakowie. (18 maja 1935 r.) Kondukt pogrzebowy. Widoczni m.in.: wdowa Aleksandra Piłsudska, gen. Edward Śmigły-Rydz (po jej prawej stronie), gen. Kazimierz Sosnkowski (pierwszy za gen. Śmigłym-Rydzem).