Uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego w Krakowie. (18 maja 1935 r.) Wniesienie trumny do krypty św. Leonarda. Na pierwszym planie Edward Rydz-Śmigły (1. z lewej), Kazimierz Sosnkowski (1. z prawej).