Dygnitarze państwowi w kondukcie pogrzebowym. Widoczni m.in.: Walery Sławek (1. z prawej w pierwszym rzędzie, idzie sam), marszałek sejmu Kazimierz Świtalski (na lewo za W. Sławkiem), marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (na prawo za W. Sławkiem), w trzecim rzędzie idą od lewej: poseł Aleksander Prystor, senator Leon Kozłowski, senator Janusz Jędrzejewicz.