Uroczystości pogrzebowe marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie. (13  maja 1935 r.)  Wyprowadzenie trumny z katedry św. Jana. Widoczni m.in.: Walery Sławek (1. z lewej), Emil Kaliński (2. z  lewej), Wacław Jędrzejewicz (3. z lewej).