Widoczny m.in.: wiceminister skarbu Tadeusz Lechnicki, który wygłosił żałobne przemówienie (stoi z lewej najwyższy z wąsami).