Oddział 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej maszeruje do Katedry Westminsterskiej. Na czele płk. Stanisław Sosabowski - dowódca Brygady.  Fotografię wykonał Czesław Datka w dniach 11-15.07.1943 r.