Wyprowadzenie trumny z Katedry Westminsterskiej. Widoczni m.in.: gen. Stefan Dembiński, gen. Rudolf Niemira, gen. Janusz Głuchowski, gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski. 

Fotografia Czesława Datki wykonana w dniach 11-16.07.1943 r.