Uroczystości pogrzebowe Władysława Seydy w Poznaniu. (1939 r.)