Rewia wojskowa na Polu Mokotowskim. Trybuna honorowa podczas defilady. Widoczni od lewej: minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Schally, prezydent RP Ignacy Mościcki. Na prawo od trybuny stoi adiutant Prezydenta RP kpt. Józef Hartman.