Rewia wojskowa na Polu Mokotwoskim. Prezydent RP Ignacy Mościcki wita się z niemickim attache wojskowym (prawdopodobnie płk Bogislav von Studnitz). Widoczni także szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Kazimierz Schally (1. z lewej), minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki (na lewo od Prezydenta). Po prawej stoi attache wojskowy Wielkiej Brytanii.