Rewia wojskowa na Polu Mokotowskim. Trybuna honorowa podczas defilady. Od lewej Prezydent RP Ignacy Mościcki, minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Schally.