Rewia wojskowa na Polu Mokotowskim. Trybuna honorowa podczas defilady. Na trybunie Prezydent RP Ignacy Mościcki, minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki (na pierwszym planie na lewo od Prezydenta), między nimi trochę z tyłu stoi szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Schally. Obok stoi dowódca Okręgu Korpusu I Warszawa gen. Mieczysław Ryś-Trojanowski (na trybunie 3. od lewej). Przed trybuną w mundurze Marynarki Wojennej stoi adiutant Prezydenta kpt. Stefan Kryński.