Rewia wojskowa na Polu Mokotowskim - widoczny zaprzęg z 75 mm armatą polową wz. 1902/26. Na trybunie honorowej defiladę oddziałów artylerii odbierają Prezydent RP Ignacy Mościcki i minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki (na lewo od Prezydenta), pomiędzy Kasprzyckim i Mościckim nieco z tyłu widoczny szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Schally. Obok trybuny na koniu dowódca rewii gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Przed trybuną w mundurze Marynarki Wojennej stoi adiutant Prezydenta kpt. Stefan Kryński.