Członkowie rządu stoją w rzędzie podczas rewii wojskowej na placu Piłsudskiego. Widoczni m.in. premier i minister spraw wewnętrznych gen. Felicjan Sławoj Składkowski (w mundurze), wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski (3. na prawo od Składkowskiego), minister spraw zagranicznych Józef Beck (4. na prawo od Składkowskiego), minister komunikacji Juliusz Ulrych (7. z prawej, jasne włosy), wiceminister komunikacji Julian Piasecki (5. z prawej). W tle pomnik ks. Józefa Poniatowskiego i fasada Pałacu Saskiego.