Akademia w Radzie Miejskiej zorganizowana przez Stołeczny Obywatelski Komitet Zbiórki na Dar Narodowy 3 Maja. Prezydium akademii - siedzą od lewej: Miklaszewski, prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, Andrzejewski, (Władysław?) Sołtan, Kwiryn.