Akademia zorganizowana przez Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem w "Coloseum" (Nowy Świat 19?). Chóry biorące udział w akademii. Z tyłu portrety marszałka Józefa Piłsudskiego i prezydenta RP Ignacego Mościckiego.