Generalicja przed defiladą. Widoczny gen. Edward Rydz-Śmigły (1. od lewej)