Uroczystości pod pomnikiem Grunwaldzkim. Przemawia prof. Władysław Semkowicz.