Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w drodze na Wawel. Widoczni m.in.: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Kutrzeba (I rząd 3. z lewej).