Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na domu przy pl. Mariackim, w którym Stanisław Wyspiański pisał "Wesele". Przemówienie wygłasza Jan Pietrzycki.