Uczestnicy obchodów rocznicy. Od lewej siedzą: 1. tenor Tadeusz Szymonowicz, 2. L. Sas-Kulczycka, 3. gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, 4. muzyk Jadwiga Szymonowiczowa, 5. śpiewak operowy Marceli Sowilski. Od lewej stoją: 1. por. Tadeusz Dawidowicz, 2. śpiewaczka Olecka, 3. śpiewak operowy Stefan Romanowski, 4. mjr Rudolf Leroch-Orlot z Korpusu Kontrolerów Ministerstwa Spraw Wojskowych.