Fragment apelu poległych. W środku Prezydent RP Ignacy Mościcki. Obok niego stoją od lewej: minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, premier Walery Sławek, marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz. Na schodach widoczni m.in. po lewej stronie: radca Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Michał Mościcki (w górnym rzędzie z lewej), adiutant Prezydenta RP por. Władysław Krotkiewski (w 2. rzędzie od góry); po prawej stronie: inspektor armii gen. Leon Berbecki (z lewej w górnym rzędzie), wojewoda śląski Michał Grażyński (z lewej w 2. rzędzie od góry), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (obok wojewody Grażyńskiego), pracownik Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego Tadeusz Saloni (na pierwszym planie 1. z lewej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński (ma pierwszym planie 1. z prawej). W tle godło państwowe.