Uroczysty obiad. Widoczni m.in.: Józef Piłsudski (1. z prawej), Władysław Bandurski (2. z prawej), generał Stanisław Puchalski (3. z prawej).