Prezes Stronnictwa Ludowego Wincenty Witos przemawia do zebranych.