Uroczystości związane z poświęceniem kolumn sanitarnych warszawskiego oddziału PCK (21 marca 1937 r.) Marszałek Edward Rydz-Śmigły przemawia na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W głębi widoczny pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.