Marszałek Józef Piłsudski oraz filmujący operator kamery podczas uroczystości w Warszawie.