Dyrektor Wodociągów i Kanalizacji inż. Włodzimierz Dionizy Rabczewski (w głębi, obok flagi) w czasie przemówienia.