Uczestnicy kongresu podczas obrad w pałacu Krasińskich. Widoczni za stołem prezydialnym m.in.: wiceminister Franciszek Drzewiecki (2. z lewej), mecenas Henryk Konic (3. z lewej), wiceminister sprawiedliwości Stefan Sieczkowski (4. z lewej).