Prezydium zjazdu. Siedzą od lewej: wiceprezes Polskiego Związku Przeciwgruźliczego pułkownik Stefan Rudzki, doktor Józef Żychoń, doktor Jan Adamski, sekretarka Skokowska.