Marszałek Józef Piłsudski m.in. z ministrem Eugeniuszem Kwiatkowskim (I rząd 1. z lewej) na placu Wolności.