Marszałek Józef Piłsudski dokonuje przegądu oddziału wojska. Widoczni m.in.: mjr Aleksander Prystor (3. na lewo od marszałka) i gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (1. z lewej, na koniu).